Archive for May 2019

-Vi snakkar sjeldnare om Jesu gjenkomst, seier Marit Stokken Berland i vekas Kvardagsprat.

Kristi Himmelfartsdag vert det stemne på Brusdalsheimen. Høyr meir i intervjuet med Johan Halsne.

Ny bibelpodkast med Kjetil Fyllingen

Forum for Tro og Tanke held temakveld på Emblem bedehus torsdag 6.juni om forholdet mellom Bibel og vitenskap. Høyr sokneprest i Norddal Morten Gravda...View Details

Ingrid Kvam Steinshamn oppfordrar til å snakke om det ukjende og stille spørsmåla ein tenker på. Høyr vekas andakter i Ord til ettertanke.

Play this podcast on Podbean App