Kristi Himmelfartsdag vert det stemne på Brusdalsheimen. Høyr meir i intervjuet med Johan Halsne.

Share | Download(Loading)