Denne veka er det Oddbjørn Brunstad som held Ord til ettertanke på Radio Sunnmøre.

I nye fagplanar i skulen vert digital meistring eit høgare krav for borna, og for Barnevakten er det viktig med endå betre kontakt mellom lærarar og f...View Details

Vi fylgjer Johanne Leinebø frå Nerlandsøya i hennar arbeid med å omsetje Bibelen til dei ulike stammespråka på Madagaskar.

I august kan du bli med Arne Tunheim og Helge Dimmen på tur til Oberammergau og sjå pasjosspelet som vert sett opp kvart tiande år. Turen går direkte ...View Details

I dag vart årets liste over forfølgelse av kristne verda over presentert, og Radio Sunnmøre har tatt eit intervju med områdeleiar på Sunnmøre i Åpne D...View Details

Older Episodes »