I Bibelpraten er vi komen til Paulus brev til galatarane, og i vekas episode tek vi ein prat om kva det vil seie å vere frelst av nåde. Johan Halsne o...View Details

- Det tok tid for meg å forstå at Jesus var personleg og at han brydde seg om meg, det var meir at mine foreldre var misjonærer og at eg var med på la...View Details

I Kvardagspraten denne veka tek vi ein prat med Irene Krokeide Alnes. Vi snakkar om nåde og i tillegg får du høyre at fyrste møteaktivitet etter koron...View Details

Korleis kan ein få sletta bilete på nett etter at det er lagt ut på sosiale medier? I vekas prat med Barnevakten tek vi opp dette temaet med dagleg le...View Details

MK 2020_Jarle Haugland

I vekas mediekommentar frå Tro & Medier stiller ein spørsmål om korleis NRK skal forhalde seg til tru og livvsyn. Vekas mediekommentar er ved dagl...View Details

Older Episodes »