Alle menneske har verdiar som styrer livet vårt. Dette er ting som er viktige for oss og som vi ønskjer skal vere med å prege livet vårt. Kva er dine ...View Details

Alle menneske har verdiar som styrer livet vårt. Dette er ting som er viktige for oss og som vi ønskjer skal vere med å prege livet vårt. Kva er dine ...View Details

Alle menneske har verdiar som styrer livet vårt. Dette er ting som er viktige for oss og som vi ønskjer skal vere med å prege livet vårt. Kva er dine ...View Details

Alle menneske har verdiar som styrer livet vårt. Dette er ting som er viktige for oss og som vi ønskjer skal vere med å prege livet vårt. Kva er dine ...View Details

Alle menneske har verdiar som styrer livet vårt. Dette er ting som er viktige for oss og som vi ønskjer skal vere med å prege livet vårt. Kva er dine ...View Details

Alle menneske har verdiar som styrer livet vårt. Dette er ting som er viktige for oss og som vi ønskjer skal vere med å prege livet vårt. Kva er dine ...View Details

Det er ein lang og god tradisjon å invitere til leir for eldre på Brusdalsheimen i august. I år er det Hilde Giske Lukkedal som skal vere leirsjef og ...View Details

Manglande opplæring gir det vanskeleg for foreldre å engasjere seg i bornas digitale kvardagsliv. Vi har tatt ein prat med fagleg leiar i Barnevakten,...View Details

I år har Sjøholt Folkehøgskule drive sommarhotell for fyrste gong, og det har vore godt belegg av turistar både frå Noreg og utlandet. No ser dei tils...View Details

I sommar fekk Marit Stokken Berland delta på Justøya bibelcamp, og i vekas kvardagsprat fortel ho om fleire gode minner derifrå. Starten av sommaren v...View Details

Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App