Ver tilstades i bornas mediekvardag. Detter er bodskapen i vekas mediekommentar frå Tro & Medier ved dagleg leiar Jarle Haugland. Høyr mediekommen...View Details

Enkelte telefonklokker for born kan brukast av foreldre til ulovleg spionering på dei borna snakkar med. Vi høyrer meir i vekas prat med dagleg leiar ...View Details

Tysdag kveld fekk barne -og familieminister Kjell Ingolf Ropstad eit Tett på møte med engasjerte og dyktige leiarar på Sunnmøre, frå ulike bedrifter, ...View Details

I vekas episode i Bibelpraten med Arild Ove Halås og Johan Halsne, tek vi ein prat om kva som står i hyrdebreva om eldstetenesta. Vi er i 1. og 2. Tim...View Details

Vi får høyre frå møteveka i Finnmark som Irene Krokeide Alnes fekk delta på forrige veke. Det er litt over eit år sidan ho fekk vere med å halde fram ...View Details

I jobben som sjømannsprest i Sjømannskyrkja på Pattaya i Thailand er oppgåvene for Annstein Lothe mange. Ei av dei er å besøke nordmenn som har flytta...View Details

Older Episodes »

Play this podcast on Podbean App