-Vi snakkar sjeldnare om Jesu gjenkomst, seier Marit Stokken Berland i vekas Kvardagsprat.

Share | Download(Loading)