Forum for Tro og Tanke held temakveld på Emblem bedehus torsdag 6.juni om forholdet mellom Bibel og vitenskap. Høyr sokneprest i Norddal Morten Gravdal fortelje meir.

Share | Download(Loading)