Archive for January 2017

Generalsekretær Gøran Byberg i Søndagsskulen Norge, krever politiattest for at du kan vere søndagsskuleleiar. - Om du ikkje har fått ordna det i løpet...View Details

Under den andre verdskrig var det ikkje berre europeiske jødar som vart forfulgt. I denne vekas radiointervju kan du høyre om skjebna til dei nord-afr...View Details

Stå sterke i stormen

vekas program har Olaug Lillian Bjørke fokus på det å kunne bli ståande – sterk i stormen – i Guds kraft. I starten av programmet deler vi saman histo...View Details

Onsdag denne veka starta kirkemøtet i Trondheim. Her vil det etter alt og døme bli innført ny vigselsliturgi for likekjønna ekteskap. - Eit klart brot...View Details

Dette er ein serie med Kjell Furnes og Odd Giske som programleiarar. Den norske bevegelsen Ordet og Israel har som formål å formidle Bibelens syn at j...View Details

Dette er ein serie med Kjell Furnes og Odd Giske som programleiarar. Den norske bevegelsen Ordet og Israel har som formål å formidle Bibelens syn at j...View Details

Dette er ein serie med Kjell Furnes og Odd Giske som programleiarar. Den norske bevegelsen Ordet og Israel har som formål å formidle Bibelens syn at j...View Details

Dette er ein serie med Kjell Furnes og Odd Giske som programleiarar. Den norske bevegelsen Ordet og Israel har som formål å formidle Bibelens syn at j...View Details

Ordet og Israel Jerusalem

Dette er ein serie med Kjell Furnes og Odd Giske som programleiarar. Den norske bevegelsen Ordet og Israel har som formål å formidle Bibelens syn at j...View Details

Ordet og Israel Paktene

Dette er ein serie med Kjell Furnes og Odd Giske som programleiarar.  Den norske bevegelsen Ordet og Israel har som formål å formidle Bibelens syn at ...View Details

Play this podcast on Podbean App