Ordet og Israel Paktene

Dette er ein serie med Kjell Furnes og Odd Giske som programleiarar. 

Den norske bevegelsen Ordet og Israel har som formål å formidle Bibelens syn at jødene er Guds utvalgte folk.
 
Serien er produsert av Radio Sunnmøre
Share | Download(Loading)