-Vi må lyfte opp heile vår regjering, om vi er for eller imot, seier Irene Krokeide Alnes i vekas prat. Ho fortel svært engasjert om det ho meinar har blitt ei forfylgjing av vår nye Barne -og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

I vekas prat med Irene Krokeide Alnes fortel ho svært engasjert om si oppleving av det ho kallar forfylgjing av den nye Barne -og familieministeren Kjell Ingolf Ropstad.

 

 

Share | Download(Loading)