Tysdag 23. juni, på sjølvaste St.Hans, vert det feiring med bål og graut på Orreneset Misjonssenter. Høyr meir i intervjuet med dagleg leiar Sondre Bårnes.

Share | Download(Loading)