MK 2020 _Alexis Lundh

I vekas mediekommentar frå Tro & Medier er det Alexis Lund, leiar av Heltfri.net som delar sine tankar om kva rolle pornoindustrien tok i møte med koronaviruset. Koronaviruset og porno - ein sjukdom kjem sjeldan aleine, er tittelen på vekas mediekommentar.

Share | Download(Loading)