I dagens episode av lekendelett bibelpodkast av Kjetil Fyllingen les han frå Markusevangeliet. Høyr vekas bibelpodkast her på Radio Sunnmøre.

Share | Download(Loading)