Borgelevar har det bra

Borgund Folkehøgskule har sine elever på reise rundt om i verda akkurat no. Dei har mellom anna to grupper i Australia, som i dei siste dagane har hatt syklonen "Debbie" på besøk.

-Elevane har kommet seg sør om området som er ramma og er no er i New South Wales, fortel Sven Sæther, rektor på skulen. Australia er eit stort kontinent og dei merkar ingenting til uveret der dei no er.

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App