I Bibelpraten er vi komen til Paulus brev til galatarane, og i vekas episode tek vi ein prat om kva det vil seie å vere frelst av nåde. Johan Halsne og Arild Ove Halås er med i praten om kva som står i Bibelen og kva det kan bety for oss i dag.

Share | Download(Loading)