Dag Inge Ulstein frå Solevågen vart forrige veke ny Utviklingsminister i den nye regjeringa. Han kjenner på ei stor audmjukheit for det arbeidet han no skal inn i, og fortel i eit intervju med Radio Sunnmøre at hans engasjement for bistand starta under oppveksten i Solevågen.

Share | Download(Loading)