Ingrid Kvam Steinshamn oppfordrar til å snakke om det ukjende og stille spørsmåla ein tenker på. Høyr vekas andakter i Ord til ettertanke.

Share | Download(Loading)