Oddgeir Bruaset er ute med ei ny bok om jula. Denne gongen har funne fram til historia som ligg til grunn for at dei aller fleste av oss har eit tre inne i stua til jul.

"Du grøne, glitrande" er tittelen på boka som går tilbake 500 år i historia, for å finne historia til ein av våre kjæraste juletradisjonar. 

Share | Download(Loading)