Torsdag startar NSP Aid ein lengre turnè saman med to gjestar frå Kenya, som sjølve har vakse opp i slummen i Nairobi. Turnèn er under leiing av Gunnar Hamnøy og startar på Vigra torsdag 31. oktober. Vidare går turen både til Austlandet, Sørlandet og Rogaland før den avsluttast i starten av desember. Vi har prata med informasjonsarbeidar i NSP Aid Per Gunnar Hamnøy.

Share | Download(Loading)