Nå nærmer vi oss er tittelen på Robert Tjomlid sin andre diktbok. Han fortel i eit intervju med Radio Sunnmøre at han i i dikta sine gjev uttrykk for mange av sine opplevingar og erfaringar i livet som fleire kan kjenne seg att i. Høyr smakebit frå boka og intervju med Robert Tjomlid på Radio Sunnmøre.

Share | Download(Loading)