I vekas prat med Barnevakten fortel fagleg leiar Kjellaug Tonheim Tønnesen om resultata frå siste delrapport Barn og Medier 2020 frå Medietilsynet. 3 av 10 born mellom 13-18 år har sett planlegging av slåsskampar på nett,  og sal av hasj/alkohol via sosiale medier. Barnevakten er oppteken av å gjere foreldre merksemd på dette, og å prate med sine born om denne tematikken. Høyr meir i vekas intervju med Barnevakten.

Share | Download(Loading)