Det har opna opp att for at ein kan samlast til foredrag med Barnevakten til hausten, og tida er no inne for å bestille besøk til dine heimstad. Barnevakten held foredrag for foreldre og tilsette i barnehagar/skular for å hjelpe med å gje born og unge ein trygg og god mediekvardag. Høyr meir i intervjuet med fagleg leiar Kjellaug Tonheim Tønnesen.

Share | Download(Loading)