Korleis kan ein få sletta bilete på nett etter at det er lagt ut på sosiale medier? I vekas prat med Barnevakten tek vi opp dette temaet med dagleg leiar Leif Gunnar Vestbøstad Vik. 

Share | Download(Loading)