Barnevakten starta for 20 år sidan med ein manns sterke engasjement, og idag er det rundt tredve personar arbeidar med å gje born og unge gode og trygge medievanar. Høyr intervjuet med dagleg leiar Leif Gunnar Vestbøstad Vik om Barnevakten sin oppstart for 20 år sidan, utviklinga og framtidsvisjonar. 

Share | Download(Loading)