Archive for the 'Bibelpraten' Category

I Bibelpraten denne veka tek vi ein prat med Johan Halsne og Arild Ove Halås om det som også blir kalla for hyrdebreva eller pastorbreva, nemleg 1. og...View Details

I Bibelpraten denne veka er vi kome til Galaterbrevet. Johan Halsne og Arild Ove Halås gir ein introduksjon til brevet, og set nokre hovudpunkt om kva...View Details

I Bibelpraten er vi inne i 1. Korinterbrev og ser på kva det står om nådegåvene. I Bibelpraten tek vi ein prat med Johan Halsne og Arild Ove Halås om ...View Details

I Bibelpraten denne veka er vi i 1. Korinterbrev, og temaet er Paulus om moral. Vi tek ein prat med Johan Halsne og Arild Ove Halås om kva som står i ...View Details

I Bibelpraten med Johan Halsne og Arild Ove Halås ser vi denne gongen på 1. Korinterbrev. Kva handlar dette brevet om og kvifor kjende Paulus at han m...View Details

I Bibelpraten denne veka ser vi på kva Romerbrevet seier om frelse, i ein prat med Johan Halsne og Arild Ove Halås. Kva står i Bibelen og kva kan det ...View Details

I Bibelpraten denne veka tek vi ein prat med Johan Halsne og Arild Ove Halås om Romerbrevet og det som står om Guds rettferd. 

I Bibelpraten denne veka med Johan Halsne og Arild Ove Halås ser vi på kva som står i Johannes Openberring om den nye jord. 

I vekas episode i Bibelpraten med Johan Halsne og Arild Ove Halås tek vi ein prat om Johannes Openberring og når Livets bok vert opna. Høyr episode 41...View Details

I vekas bibelprat med Johan Halsne og Arild Ove Halås ser vi på kva som står om 1000 års riket i Johannes Openberring, og kva det betyr for oss i dag.

Play this podcast on Podbean App