Archive for the 'Bibelpraten' Category

Johannes skreiv tre brev, der dei to siste er korte og direkte. Kvifor har Johannes skrive desse to siste? Vi har tatt ein prat med Johan Halsne og Ar...View Details

I Bibelpraten episode 85 tek vi ein prat om 1. Johannesbrev med Johan Halsne og Arild Ove Halås. Johannes skriv om korleis vi som kristne blir oppmunt...View Details

Kjærlighet er tema i dagens episode av Bibelpraten, då vi denne denne veka startar på Johannes første, andre og tredje brev. Vi tek ein prat med Arild...View Details

I Bibelpraten med Johan Halsne og Arild Ove Halås tek vi i dag ein prat om kva som står i 1. og 2. Petersbrev, og kva det kan bety for oss i dag. Pete...View Details

I Bibelpraten denne veka tek vi ein prat om Judas brev. I Bibelpraten tek vi ein prat med Johan Halsne og Arild Ove Halås om kva som står i Bibelen og...View Details

I Bibelpraten med Johan Halsne og Arild Ove Halås er vi framleis i Jakobs brev. Unngå freistinga til å sjå andre i Ordet er noko av det vi tek ein pra...View Details

I Bibelpraten denne veka har vi kome til Jakobs brev. Dette er eit brev som har store paraleller til Bergprekenen. Vi har tatt ein prat med Johan Hals...View Details

I Bibelpraten denne veka tek vi ein prat med Johan Halsne og Arild Ove Halås om det som også blir kalla for hyrdebreva eller pastorbreva, nemleg 1. og...View Details

I Bibelpraten denne veka er vi kome til Galaterbrevet. Johan Halsne og Arild Ove Halås gir ein introduksjon til brevet, og set nokre hovudpunkt om kva...View Details

I Bibelpraten er vi inne i 1. Korinterbrev og ser på kva det står om nådegåvene. I Bibelpraten tek vi ein prat med Johan Halsne og Arild Ove Halås om ...View Details

Play this podcast on Podbean App