Archive for March 2020

I eit intervju med Arne Tord Sveinall, instituttlektor i sjelesorg ved Modumbad, anbefalar han å dele bekymringane ein har med nokon andre. Det verste...View Details

Korleis skal ein handtere eigen privatøkonomi i desse koronatider? Vi har tatt ein prat med økonomiprofessor ved Norges Handelshøgskule, Ola Grytten.

I vekas episode i Bibelpraten med Johan Halsne og Arild Ove Halås, ser vi på kva som står i 1. Korinterbrev om det å vere ein kropp - ei menighet. Kva...View Details

Digital omsorg er temaet for vekas prat med Barnevakten og fagleg leiar Kjellaug Tonheim Tønnesen. I tillegg snakkar vi litt om skjermtid, og korleis ...View Details

I Kvardagspraten denne veka tek vi ein prat med Irene Krokeide Alnes. I denne koronatid er humor viktig å ha med seg, også i ei krisetid. Vi tek også ...View Details

Forrige helg kom Olaug Lillian Bjørke heim frå Sentral-Asia, der ho har vore på tur med Åpne Dører. Som alle andre som har vore ute og reist i det sis...View Details

Når det er synd å bruke eit toalett, kan det å få lese Bibelen på sitt eige språk hjelpe også mot smittsame sjukdomar. Dette er noko av det du får høy...View Details

Sjøholt folkehøgskule innfører midlertidig byggjestopp på renovering av skulen, og blir difor ikkje klar til skulestart i august 2020. Kunnskapsdepart...View Details

Månadens fokus i Åpne Dører er Vest Afrika. Det har vore ei enorm vekkjing over kontinentet, og Afrika er i dag den verdsdelen med flest kristne. Høyr...View Details

La oss bringe håp i ei uroleg tid, det er tittelen på vekas mediekommentar frå Tro & Medier ved Jarle Haugland.