Archive for February 2020

-Vi har alle ei sorg vi berer på, ikkje nødvendigvis for nokon som er dø, men for noko som vi saknar, seier Anne Nyvoll Furnes. Siste helga i mars ska...View Details

For at borna skal bli meir bevisste på eiga sikkerheit på nett, kan dei vaksne stille  nokre spørsmål til borna for refleksjon. Vi har tatt ein prat m...View Details

Rigmor Blomvik Holst er fødd og oppvaksen på Fiskarstranda på Sula utanfor Ålesund, men reiste derifra og busette seg i Sverige då ho var 20 år. No sk...View Details

Play this podcast on Podbean App