Archive for October 2019

Torsdag startar NSP Aid ein lengre turnè saman med to gjestar frå Kenya, som sjølve har vakse opp i slummen i Nairobi. Turnèn er under leiing av Gunna...View Details

Vadim* tener Gud i Sentral Asia er tittelen på vekas program frå Åpne Dører med Olaug Lillian Bjørke.

I Bibelpraten denne veka pratar vi om den fyrst martyr. Høyr praten med Arild Ove Halås og Johan Halsne i Bibelpraten, kva står i Bibelen og kva betyr...View Details

Marit og Irene skulle ei veke til Øygarden, der dei var for 45 år sidan for fyrste gong. Jubileet vart markert med marsipankake, eller kvit dame som d...View Details

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og Indremisjonsforbundet (IMF) kan gå mot eit felles trussamfunn. Radio Sunnmøre har tatt ein prat med generalsekr...View Details

I vekas intervju med fagleg leiar i Barnevakten, Kjellaug Tonheim Tønnesen, tek vi ein prat om 100 tips til samtale mellom born og vaksne rundt middag...View Details

Plussreiser er ute med ny katalog for vinter og vår 2019/2020. -Nye og spanande turar på våren, fortel Aud Kindervåg Halsne, dagleg leiar i Plussreise...View Details

I vekas Bibelprat med Johan Halsne og Arild Ove Halås får du høyre vi pratar om Paulus sine misjonsreiser. Høyr del 29 i serien Bibelpraten.

I vekas kvardagsprat med Irene Krokeide Alnes vart det ganske hektisk i praten, sidan Irene var på veg inn på eit fly. Høyr praten på Radio Sunnmøre.

Radio Sunnmøre fylgjer Steinar Rishaug, frå Ørsta, i hans arbeid som ambulerande sjømannsprest i Asia. I vekas episode får vi høyre om ein tur han måt...View Details

Play this podcast on Podbean App