Archive for September 2019

Sjølverklært ateist

Liv Astrid Nyvoll var ein sjølverklært ateist. Ein dag møtte Gud henne då ho stod og baka brød ved kjøkkenbenken. Høyr intervjuet med henne på Radio S...View Details

Barnevakten om Tik Tok

Vi har tatt ein prat med Barnevakten om eit nyare fenomen der også born legg att pengar i appen Tik Tok, for at kjendisar skal sei noko fint om dei. H...View Details

I haustferien reiser elevar frå ulike vidaregåande skular i Ålesundsregionen på tur til Kenya i forbindelse med NSP Aid sine prosjekt. To elevar ved S...View Details

På ein familiefest på Vigra bedehus intervjua Arild Ove Halås jentene Salome Anine Vindvik Nordstrand og Oda Molnes, i tillegg til leiarane Marte Fylk...View Details

I vekas episode i Bibelpraten tek vi ein prat om misjonbefalinga. Kva står i Bibelen og kva betyr det for oss i dag? Vi tek ein prat med Johan Halsne ...View Details

Til helga skal Elkana feire 25 år med jubileumskonsert, og Radio Sunnmøre har ringt Linda Austnes som skal leie konserten saman med Harry Valderhaug.

I Kvardagspraten denne veka pratar vi med Irene Krokeide Alnes som har kome heimatt etter tredje periode med vekkelsesmøter i Vardø i år. Høyr intervj...View Details

Tidleg i september mottok Barnevakten Sareptaprisen for sitt haldningsskapande arbeid for å mellom anna skapa ein trygg mediekvardag for born og unge....View Details

Misjon og disippelgjøring i det digitale Babylon er tittelen på vekas mediekommentar frå Tro & Medier. Korleis kan ein som kyrkje møte unge mennes...View Details

Denne veka er det Randi Fagerhol Lauvås som gir deg ord til ettertanke. Vi har tatt ein prat om pottemakaren og korleis Randi kjenner seg att i denne ...View Details

Play this podcast on Podbean App