Archive for August 2017

På Mork i Volda skal Randi Hamre og mannen Terje arrangere salsmesse. I vekesvis har dei to arbeida for å gi inntekter til deira to hjertebarn, NSP Ai...View Details

I denne vekas prat med Kenneth Rasmussen kan du høyre om en ny undersøkelse av forholda på Gaza. Nokon seier det er ei humanitær krise på gang andre h...View Details

Denne veka møtte over 90 elevar til nye opplevingar på Reiseskulen. Alle med litt forskjellige tankar om skuleåret. Vi  møtte tre av dei nye elevane, ...View Details

Det har vore skulestart denne veka og på Reiseskulen, Borgund Folkehøgskule, er over 90 elevar på plass. Rektor Sven Sæther seier han må restarte kvar...View Details

Fredag var partileiar Knut Arild Hareide i Ålesund og vi spurte lytterane våre om kva spørsmål dei villa ha stilt Hareide. Vi fekk inn 5 spørsmål og t...View Details

Med Gud i Fadderuka

Caren Dragsund ynskjer at mange studentar kan få møte Gud under Fadderveka på NTNU. Ho har på eigenhand sett igang ein aksjon for å nå ut til studenta...View Details

Vil skape bilder i radio

Møt den nye daglege leiaren (vikarierande) i Radio Sunnmøre

Play this podcast on Podbean App