Archive for July 2017

Johan Halsne gler seg til å vere i lag med familia i sommerferien. Det blir ikkje for mykje av det resten av året når han er opptatt på Sunnmøre. Vi h...View Details

Alta - ei festreise

Irene K. Alnes er på plass i kvardagspraten denne veka. Ho kjem rett frå Alta, der det var Landssommerstemne, og beskrivar samlingane som ei festreise...View Details

Nasjonalt bønneråd lanserer eigen bønneapp i samanheng med bønneaksjon dei siste tre vekene før stortingsvalet.

 

Nasjonalt bønneråd oppmodar...View Details

Play this podcast on Podbean App