Randi og Jan Oskar Alnes ynskjer å starte misjonsskule på UiO i Ålesund. Høyr intervjuet her.

Share | Download(Loading)