Det finnast ei betre historie om likestilling, mangfald og inkludering, seier Alexis Lundh i vekas mediekommentar frå Tro & Medier.

Share | Download(Loading)