Radio Sunnmøre

Ei betre historie om likestilling, mangfald og inkludering

February 7, 2019

Det finnast ei betre historie om likestilling, mangfald og inkludering, seier Alexis Lundh i vekas mediekommentar frå Tro & Medier.